ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  สถานที่ท่องเที่ยว
วัดป่าบ้านโพนแพง
เป็นวัดที่มีความร่มรื่น  สะอาดสวยงาม  เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา ก่อตั้งโดยการนำของคุณ  รวงทอง  ทอ
การจับปลา หมู่ 12
ชุมชนในตำบลพระกลางทุ่งจะทำการเลี้ยงปลาในหนองนำ้สาธารณะ  ประมาณเดือน มีนา-เมษา ของทุกปี ก็จะประกาศให้มี
สำนักสงฆ์บ้านเหล่ากกตาล
เป็นสถานที่ร่มรื่น มีต้นไม้หนาแน่น แต่ก็สะอาด  เหมาะแก่การบำเพ็ญกุศลภาวนาเป็นอย่างมาก  เป็นที่บำเพ็ญ
ลำห้วยแคน
เป็นลำห้วยสาธารณะที่เป็นแหล่งน้ำสำหรับการปลูกพืชผลทางการเกษตรของราษฎรหลายหมู่บ้าน หลายตำบล เพราะลำน้ำ
จุดรวมเรือ หมู่ 4
สำหรับเป็นที่จอดเรือหางยาวทุกชนิด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแ
วัดพระกลางท่า
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง หมู่ 2 ต่อเขต หมู่ 13 บ้านพระกลางใต้ เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามดูพระอาทิตย์ขึ้นจา
วัดบ้านหนองกุดแคน
ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองกุดแคน หมู่ 8 เป็นวัดที่มีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม เป็นศูนย์รวมจิตใจของบ้านหนองกุดแคน แล
กลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบล
เป็นที่รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าและของที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์และคุณ ค่า  ตั้งอยู่ ณ บ้านหลักศิลาเ
กลุ่มผลิตไบโอดีเซล
ตั้งอยู่ หมู่ 5 บ้านธาตุน้อย ต.พระกลางทุ่ง เป็นกลุ่มที่ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ
หมู่บ้านสมาชิกสหกรณ์ HOME STAY
ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 บ้านหลักศิลาใต้ ต.พระกลางทุ่ง ให้บริการผุ้ที่ต้องการพักผ่อนแบบธรรชาติ  บรรยากาศติดกับ
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051