สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 21/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 242371
Page Views 322182
 
ผู้นำชุมชน

นายสรยุทธ ธงยศ
กำนันตำบลพระกลางทุ่ง

นายวงค์วริศ อรรคศรีวรโชติ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2

นายนพรัตน์ กิมะโน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3

นายพุทธชัย เกษรราช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4

นายเบอลิน ถาวร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

นายสงคราม แก้วสว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6

นายศักดิ์ชัย มุกดาหาร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

นายณรงค์ ศิริวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

นายธนา ฝ่ายทะแสง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

นายเทวราช พลโลกา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10

นายศักดิ์สิทธิ์ สารสิทธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11

นายไพบูล วงศ์กาฬสินธุ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12

นายจิรวัฒน์ ไชยพร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13

นางยุภาพร ศิริวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14

นายมนัส ถาวร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15

นายสมมิตร อรรคศรีวร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16

นางขวัญจิต สุทุม
แพทย์ประจำตำบล