สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 04/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 491589
Page Views 636184
 
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทัศนีย์ อุทชัยยา
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กัลยา สามานิตย์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นิษฐ์นิภา ใจตรง
ครูผู้ดูแลเด็ก

อาภรณ์ ปัญญาวัน
ครูผู้ดูแลเด็ก

นิลุบล รินทระ
ครูผู้ดูแลเด็ก

จิรพรรณ พงไธสงค์
ครูผู้ดูแลเด็ก

ปิ่นแก้ว จิตรโคตร
ครูผู้ดูแลเด็ก

กัลยา อรรคศรีวร
ครูผู้ดูแลเด็ก

ทองพูล คชรินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

อมรรัตน์ อัสการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

สุพัตรา ถาคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

จินตนา จันทนะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ดาวทอง เทพวงษา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

พันมหา แก่นจันทร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

วันวิสา วงศ์คะสุ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นันทรัตน์ คนยงค์
ผู้ช่วยงานพัสดุ