สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 540665
Page Views 702700
 
กองช่าง

ชำนาญ ต้นสวรรค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วิชัย ชัยสิทธิ์
ลูกจ้างประจำ ประจำสถานีสูบน้ำเรณูนคร

ประสิทธิ์ ปุบผาชาติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำสถานีสูบน้ำหลักศิลา

เบญจมินทร์ ชามาตย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำสถานีสูบน้ำบุ่งฮี

ศิวณัฐ จันทร์หล่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยช่างโยธา

อรรถพล รินทะระ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

ปวีณา ไชยนิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

อภิชิต แก้วกัลยา
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานไฟฟ้า

ทวนทอง รักษาพล
ลูกจ้างทั่วไป ประจำสถานีสูบน้ำนาทาม

สำราญ จันทนะ
ลูกจ้างทั่วไป ประจำสถานีสูบน้ำพระกลางท่า

วันชัย มหาโคตร
ลูกจ้างทั่วไป ช่วยงานพัสดุ

ปัญญา อรรคนิตย์
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยช่างโยธา