นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070564
Page Views 1608993
 
กองช่าง

ชำนาญ ต้นสวรรค์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

วิชัย ชัยสิทธิ์
ลูกจ้างประจำ พนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำเรณูนคร

ประสิทธิ์ ปุบผาชาติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำหลักศิลา

เบญจมินทร์ ชามาตย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบุ่งฮี

ศิวณัฐ จันทร์หล่น
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อรรถพล รินทะระ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

ปวีณา ไชยนิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ธีรพงษ์ ยุทธมานพ
จ้างเหมาบริการ

อภิชิต แก้วกัลยา
จ้างเหมาบริการ

เสาวนีย์ มหาโคตร
จ้างเหมาบริการ

ปัญญา อรรคนิตย์
จ้างเหมาบริการ

กิตติ ลำทอง
จ้างเหมาบริการ

อิทธิพงษ์ ไชยนิจ
จ้างเหมาบริการ

อดุลเดชย์ หงส์สมดี
จ้างเหมาบริการ

ภาณุวัฒน์ อุทมนตรี
จ้างเหมาบริการ

ภานุวัฒน์ อุทธมนตรี
จ้างเหมาบริการ