สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 901254
Page Views 1388201
 
กองคลัง

พิมพา ทองออน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

วัทราภรณ์ จันทร์ทศ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สุภัสราภรณ์ โสดาลี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

จารุวรรณ โสภัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ

สุภาพร แสนโคตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันเพ็ญ เพียพล
พนักงานจ้างทั่วไป

เพ็ชรมณี พรหมอารักษ์
จ้างเหมาบริการ