สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 21/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 242370
Page Views 322181
 
ส่วนการคลัง

มานุตตา พ่อธานี
ผอ.กองคลัง

พิมพา ทองออน
นักวิชาการการเงินและบัญชี

จารุวรรณ โสภัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินเละบัญชี

สุภาพร แสนโคตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นิตยา โสภาวนัส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

สุมาลี อาจแสน
ผู้ช่วยพสดุ