สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 540651
Page Views 702686
 
กองคลัง

พิมพา ทองออน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

จารุวรรณ โสภัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยงานการเงินเละบัญชี

สุภาพร แสนโคตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นิตยา โสภาวนัส
พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

สุมาลี อาจแสน
ลูกจ้างทั่วไป ผู้ช่วยงานพัสดุ

เพ็ชรมณี พรหมอารักษ์
ลูกจ้างทั่วไป ช่วยงานจัดเก็บรายได้