สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 540612
Page Views 702647
 
สมาชิกสภา

นายทองม้วน กุลจู
ประธานสภาฯ ส,อบต.หมู่ 6

นายสมเดช โพธิสา
รองประธานสภาฯ ส.อบต.หมู่ 14

นายชมฉกรรจ์ บุญวงค์
เลขานุการสภา อบต.

นายบรรเทิง แสนเวียน
ส.อบต.หมู่ 1

นายบัวศรี นิตชิน
ส.อบต.หมู่ 2

นายไพรัตน์ อรรคศรีวร
ส.อบต.หมู่ 2

นายวิรัตน์ ประสุนิง
ส.อบต.หมู่ 3

นางยุภาพร พุกพล
ส.อบต.หมู่ 3

นางบัวหลวง โสภาวนัส
ส.อบต.หมู่ 4

นางประนมพร พรหมอารักษ์
ส.อบต.หมู่ 4

นายหนูผาด หล้าบา
ส.อบต.หมู่ 5

นายนภชา วงค์ศรีทา
ส.อบต.หมู่ 5

นายสมมิตร สุคม
ส.อบต.หมู่ 6

นายบัวเพียร วงษาปัดนา
ส.อบต.หมู่ 7

นางอ่อนใส สิวกระโทก
ส.อบต.หมู่ 7

นายทัพถวิล สำเภา
ส.อบต.หมู่ 8

นายประจักษ์ สารสิทธิ์
ส.อบต.หมู่ 8

นายบุญครอง ศิริวงษ์
ส.อบต.หมู่ 9

นายเจริญ สิงคะ
เลขานุการสภา อบต., ส.อบต.หมู่ 9

ด.ต.สุวิทย์ จันทนะ
ส.อบต.หมู่ 10

นายทองใบ มิควาฬ
ส.อบต.หมู่ 10

นายกิตติภพ สำเภา
ส.อบต.หมู่ 11

นายสวัสดิ์ อุทธมนตรี
ส.อบต.หมู่ 11

นายชัยสิทธิ์ วังกะธาตุ
ส.อบต.หมู่ 12

นายวิทยา เทสันตะ
ส.อบต.หมู่ 12

นายสุนัน ชนะมนตรี
ส.อบต.หมู่ 13

นายไพรัช ลำทอง
ส,อบต.หมู่ 13

นายวิเชียร สุขโย
ส.อบต.หมู่ 14

นางจันทะรี พัศโน
ส.อบต.หมู่ 15

นายภักดี พลโลกา
ส.อบต.หมู่ 15

นายบุญเพ็ง มิควาฬ
ส.อบต.หมู่ 16