นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070488
Page Views 1608905
 
สมาชิกสภา

นายทองม้วน กุลจู
ประธานสภา อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 0621983581

นายสมเดช โพธิสา
รองประธานสภา อบต.
เบอร์โทรศัพท์ 0611632184

ว่าง
เลขานุการสภา อบต.
เบอร์โทรศัพท์

นายบรรเทิง แสนเวียน
ส.อบต.หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 0884267488

นายพิเชษฐ อรรคศรีวร
ส.อบต.หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 0610809600

นายนพรัตน์ กิมะโน
ส.อบต.หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 0949049090

นายเพชรรุ่ง มิควาฬ
ส.อบต.หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ 0883200389

นายสุริยัน เพียพล
ส.อบต.หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ 0905921741

นายเลอเกียรติ ศรีอำคา
ส.อบต.หมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์ 0615498960

นายชวลิต ศิริวงศ์
ส.อบต.หมู่ 8
เบอร์โทรศัพท์ 0613364304

นายบุญครอง ศิริวงษ์
ส.อบต.หมู่ 9
เบอร์โทรศัพท์ 0828493398

ร.ต.อ.นรินทร์ ยุทธมานพ
ส.อบต.หมู่ 10
เบอร์โทรศัพท์ 0899426388

ร.ต.อ.สมบูรณ์ ชนยุทธ
ส.อบต.หมู่ 11
เบอร์โทรศัพท์ 0862494585

นายวิทยา เทสันตะ
ส.อบต.หมู่ 12
เบอร์โทรศัพท์ 0921815156

นางพิไลลักษณ์ ยะสุรีย์
ส.อบต.หมู่ 13
เบอร์โทรศัพท์ 0807520730

นายมนัส ถาวร
ส.อบต.หมู่ 15
เบอร์โทรศัพท์ 0861304723

นายสมมิตร อรรคศรีวร
ส.อบต.หมู่ 16
เบอร์โทรศัพท์ 0614206526