ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการ  2  โครงการ  ดังนี้
          1. โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์  ราคากลาง  290,000  บาท
          2.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุ่งฮี หมู่ 3  ราคากลาง  191,000 บาท 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ อบต.พระกลางทุ่ง  ในวันที่  22 เมษายน 2554  ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. กำหนดยื่นซองสอบราคมในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554  เวลา 09.00 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างอำเภอธาตุพนม   ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งานพัสดุ อบต.พระกลางทุ่ง โทรศัพท์ 042531018 ต่อ 13 ในวันและเวลาราชการ

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 04 พ.ค. 2554  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 1613 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11  โพสเมื่อ 06 ก.ย. 2556
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา   โพสเมื่อ 21 ส.ค. 2555
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  โพสเมื่อ 26 มิ.ย. 2555
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ อปพร.  โพสเมื่อ 26 มิ.ย. 2555
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรเทาสาธารณภัย (รถกระบะพยาบาลกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน) พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำรถ  โพสเมื่อ 22 พ.ค. 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051