ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560
องค์การบริหารสวนตำบลพระกลางทุ่ง ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ ลานหน้า อบต.พระกลางทุ่ง เริ่มงานตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ตลอดทั้งวัน ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงของน้องๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระกลางทุ่ง ทั้ง 5 แห่ง และการแสดงจากโรงเรียนในเขตตำบลพระกลางทุ่ง นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงนิทรรศการซุ้มการเรียนรู้จากส่วนงานและส่วนราชการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนมาร่วมจัดกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีขนม อาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม ที่มีผุ้แจ้งความประสงค์จะนำมาร่วมแจกเด็กๆ ที่มาร่วมงาน ส่วนท่านที่มีความประสงค์จะร่วมนำอาหาร เครื่องดื่ม มาร่วมกิจกรรมขอให้แจ้งความจำนงได้ที่กองการศึกษา หรือที่ อบต.พระกลางทุ่ง เบอร์โทร 042-531018 ในวันเวลาราชการ

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 11 ม.ค. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 149 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  โพสเมื่อ 23 ก.พ. 2560
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560  โพสเมื่อ 11 ม.ค. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  โพสเมื่อ 14 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  โพสเมื่อ 09 ธ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051