ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน
อบต.พระกลางทุ่ง กำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน ในวันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ตามหมู่บ้านและสถานที่ที่เคยจ่ายเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ขอให้ท่านไปรับด้วยตนเอง หากไม่สามารถไปรับด้วยตนเองกรุณาเขียนใบมอบฉันทะ (รับได้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน) แล้วนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ที่ออกไปจ่ายเงิน ท่านที่มีปัญหาหรือสงสัยโทรสอบถามได้ที่ อบต.พระกลางทุ่ง โทร. 042-531018 

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 24 ส.ค. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 234 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  โพสเมื่อ 23 ก.พ. 2560
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560  โพสเมื่อ 11 ม.ค. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  โพสเมื่อ 14 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  โพสเมื่อ 09 ธ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051