ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมขบวนแห่บุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม
18 พ.ค.2559 (วันนี้) เวลา 13.00 น.ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวตำบลพระกลางทุ่งทุกท่าน ร่วมขบวนแห่บุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม ซึ่งในปีนี้ตำบลพระกลางทุ่งได้กัณฑ์วนปเวสน์ โดยได้จัดเตรียมรถประดับเป็นที่ประทับของพระเวสสันดร นางมัทรี กัณหา ชาลี และได้เตรียมนางรำกลุ่มศรีโคตร กลุ่มสตรีตำบลพระกลางทุ่ง พร้อมทั้งหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วม ขอเรียนเชิญทุกท่านพร้อมเพรียงกันที่ อบต.เวลา 11.30 น.ก่อนเคลื่อนไปยังหน้าเทศบาลตำบลธาตุพนม 

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 18 พ.ค. 2559  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 286 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  โพสเมื่อ 23 ก.พ. 2560
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560  โพสเมื่อ 11 ม.ค. 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  โพสเมื่อ 14 ธ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  โพสเมื่อ 09 ธ.ค. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  โพสเมื่อ 17 พ.ย. 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051