นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070594
Page Views 1609029
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 ( (01 เม.ย. 2565 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ( (01 เม.ย. 2565 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ุ 2565 ( (04 มี.ค. 2565 | อ่าน 93 ครั้ง))
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 ( (04 ก.พ. 2565 | อ่าน 124 ครั้ง))
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ( (03 ธ.ค. 2564 | อ่าน 121 ครั้ง))
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ( (05 พ.ย. 2564 | อ่าน 119 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564) ( (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 237 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ( (19 ต.ค. 2564 | อ่าน 51 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 โดยวิธิคัดเลือก ( (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 221 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)หมู่ที่ 16 บ้านศิลามงคล หมู่ที่ 4 บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านหลักศิลาทุ่ง โดยวิธิคัดเลือก ( (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 216 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาทาม หมู่ที่ 6 บ้านนาทาม โดยวิธิคัดเลือก ( (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 203 ครั้ง))
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านนาทาม โดยวิธีคัดเลือก ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrcte)บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 4 บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านหลักศิลาทุ่ง โดยวิธีคัดเลือก ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 2 ครั้ง))
ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrcte)บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 โดยวิธีคัดเลือก ( (28 ก.ย. 2564 | อ่าน 1 ครั้ง))
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( (24 ส.ค. 2564 | อ่าน 236 ครั้ง))
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564(เดื่อนเมษายน -2564-เดือน มิถุนายน2564 ( (30 ก.ค. 2564 | อ่าน 204 ครั้ง))
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ( (10 มี.ค. 2564 | อ่าน 245 ครั้ง))
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ 2564(เดื่อนตุลาคม -2563-เดือนธันวาคม 2563 ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 228 ครั้ง))
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ( (05 ม.ค. 2564 | อ่าน 62 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านนาทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( (15 ก.ย. 2563 | อ่าน 262 ครั้ง))