สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 901293
Page Views 1388240
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564) ( (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 26 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 โดยวิธิคัดเลือก ( (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)หมู่ที่ 16 บ้านศิลามงคล หมู่ที่ 4 บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านหลักศิลาทุ่ง โดยวิธิคัดเลือก ( (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาทาม หมู่ที่ 6 บ้านนาทาม โดยวิธิคัดเลือก ( (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 33 ครั้ง))
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( (24 ส.ค. 2564 | อ่าน 54 ครั้ง))
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564(เดื่อนเมษายน -2564-เดือน มิถุนายน2564 ( (30 ก.ค. 2564 | อ่าน 46 ครั้ง))
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ( (10 มี.ค. 2564 | อ่าน 84 ครั้ง))
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ 2564(เดื่อนตุลาคม -2563-เดือนธันวาคม 2563 ( (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 98 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านนาทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( (15 ก.ย. 2563 | อ่าน 123 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ( (02 ก.ย. 2563 | อ่าน 129 ครั้ง))
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรายการขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย) ( (01 ก.ย. 2563 | อ่าน 121 ครั้ง))
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านนาทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (01 ก.ย. 2563 | อ่าน 101 ครั้ง))
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือน มิถุนายน 2563 พ.ศ.2563) ( (29 ก.ค. 2563 | อ่าน 98 ครั้ง))
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน) ( (08 มิ.ย. 2563 | อ่าน 108 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่10 บ้านหลักศิลาใต้ ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( (04 มิ.ย. 2563 | อ่าน 93 ครั้ง))
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุดแคนเหนือ ด้วยวิธีีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( (04 มิ.ย. 2563 | อ่าน 84 ครั้ง))
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ( (04 มิ.ย. 2563 | อ่าน 66 ครั้ง))
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ( (04 มิ.ย. 2563 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 15 บ้านหนองกุดแคนเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ( (17 เม.ย. 2563 | อ่าน 57 ครั้ง))
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 บ้านธาตุน้อย บ้านโพนแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( (16 เม.ย. 2563 | อ่าน 53 ครั้ง))