สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 540669
Page Views 702704
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

1.กำหนดการ

                             1.1ผู้ประสงค์จะซื้อพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ และขอรับรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  ตั้งแต่วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2560  ในวันเวลาราชการ

                             1.2กำหนดรับซองเสนอราคา  องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  ในวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. และเปิดซองในวันเดียวกัน เวลา 14.00 น.

                   2.เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการเสนอราคา

                             2.1ใบเสนอราคา

                             2.2บัตรประจำตัวประชาชน

                   3.การเสนอราคา

                             3.1ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกข้อความลงในใบเสนอราคาให้เรียบร้อยและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

                             3.2ซองใบเสนอราคาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนต้องใส่ในซองเดียวกันและปิดผนึกให้เรียบร้อยก่อนยื่นซองต่อคณะกรรมการขาย

                   4.หลักเกณฑ์การพิจารณา

                             คณะกรรมการขายจะพิจารณาราคาของผู้ที่เสนอราคาของผู้ที่เสนอราคาให้ประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งมากที่สุด  ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการประเมินราคากลางกำหนด

                   5.การจ่ายเงิน

                             ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาซื้อพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง จะต้องจ่ายเงินตามจำนวนที่เสนอราคาพร้อมใบเสร็จรับเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่งไปด้วย
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 12.22 KB
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 509 ครั้ง