สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 901226
Page Views 1388170
 
คำขวัญตำบลพระกลางทุ่ง  :  พระกลางทุ่งรุ่งโรจน์  พระโกฏิศักดิ์สิทธิ์  อิฐมอญชั้นดี  มีปลาบึงกอง  หาดทรายทองอร่ามตา  นำพาบุญแข่งเรือ  งามเหลือสองฝั่งโขง  เชื่อมโยงวัฒนธรรม

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต.พระกลางทุ่ง (07 ต.ค. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง)
ท่านที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ให้รายงานตัวต่อผู้นำชุมชน หรือ อสม. (15 ก.ค. 2564 | อ่าน 38 ครั้ง)
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่องมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (07 ก.ค. 2564 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศผลสอบพนักงานจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง (31 มี.ค. 2564 | อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (25 มี.ค. 2564 | อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (19 มี.ค. 2564 | อ่าน 98 ครั้ง)
เรื่อง เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) (10 มี.ค. 2564 | อ่าน 67 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนพระกลางทุ่ง เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 (03 มี.ค. 2564 | อ่าน 108 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างคนงานทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง (22 ม.ค. 2564 | อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง ประกาศผลสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก)และ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) การสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ (20 ม.ค. 2564 | อ่าน 111 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน กันยายน 2564) (02 พ.ย. 2564 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 โดยวิธิคัดเลือก (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)หมู่ที่ 16 บ้านศิลามงคล หมู่ที่ 4 บ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ที่ 12 บ้านหลักศิลาทุ่ง โดยวิธิคัดเลือก (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาทาม หมู่ที่ 6 บ้านนาทาม โดยวิธิคัดเลือก (12 ต.ค. 2564 | อ่าน 32 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (24 ส.ค. 2564 | อ่าน 52 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564(เดื่อนเมษายน -2564-เดือน มิถุนายน2564 (30 ก.ค. 2564 | อ่าน 45 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) (10 มี.ค. 2564 | อ่าน 81 ครั้ง)
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ 2564(เดื่อนตุลาคม -2563-เดือนธันวาคม 2563 (19 ม.ค. 2564 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านนาทาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (15 ก.ย. 2563 | อ่าน 121 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 (02 ก.ย. 2563 | อ่าน 127 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
ระบบควบคุมยานพาหนะ เดลส์เน็ท 06 ก.ย. 2564
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ JAZK 27 เม.ย. 2564
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน ธันวาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน ธันวาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน ธันวาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือน ธันวาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๔๐ นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลพระกลางทุ่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2564) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 
 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
    ธันวาคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
14 ก.ย. 2562 ถึง 15 ก.ย. 2562
งานประเพณีแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2562
25 ก.ย. 2561 ถึง 26 ก.ย. 2561
โครงการอบรมผู้อายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
21 ก.ย. 2561
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
แบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS