ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

คำขวัญตำบลพระกลางทุ่ง : พระกลางทุ่งรุ่งโรจน์ พระโกฎิศักดิ์สิทธิ์ อิฐมอญชั้นดี มีปลาบึงกอง หาดทรายทองอร่ามตา นำพาบุญแข่งเรือ งามเหลือสองฝั่งโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรม..  

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 23 ก.พ. 2560 (เข้าชม 123 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 11 ม.ค. 2560 (เข้าชม 148 ครั้ง)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง 14 ธ.ค. 2559 (เข้าชม 179 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง 09 ธ.ค. 2559 (เข้าชม 159 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17 พ.ย. 2559 (เข้าชม 612 ครั้ง)
กำหนดวันแข่งขันเรือยาว ไทย-ลาว ปี 2559 24 ส.ค. 2559 (เข้าชม 298 ครั้ง)
กำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 24 ส.ค. 2559 (เข้าชม 233 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมขบวนแห่บุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม 18 พ.ค. 2559 (เข้าชม 285 ครั้ง)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 08 เม.ย. 2559 (เข้าชม 311 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (หน้าบัญชีรายชื่อ) 07 เม.ย. 2559 (เข้าชม 341 ครั้ง)
โครงการรวมใจภักดิ์ ชุมชนรักสุขภาพตำบลพระกลางทุ่ง (เข้าชม 60 ครั้ง)
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (เข้าชม 43 ครั้ง)
โครงการโภชนาการในวัยเรียน (เข้าชม 53 ครั้ง)
ร่วมบุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2560 (เข้าชม 131 ครั้ง)
ร่วมแห่น้ำสรงพระราชทาน (เข้าชม 63 ครั้ง)
กิจกรรมทั้งหมด
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 06 ก.ย. 2556 (เข้าชม 1053 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา 21 ส.ค. 2555 (เข้าชม 1270 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 26 มิ.ย. 2555 (เข้าชม 1235 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ อปพร. 26 มิ.ย. 2555 (เข้าชม 1247 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรเทาสาธารณภัย (รถกระบะพยาบาลกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน) พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำรถ 22 พ.ค. 2555 (เข้าชม 4813 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 04 พ.ค. 2554 (เข้าชม 1612 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 ก.ค. 2553 (เข้าชม 1734 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 4 โครงการ 25 ก.พ. 2553 (เข้าชม 1830 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ป.5 – ป.6 21 ต.ค. 2552 (เข้าชม 1767 ครั้ง)
  เหตุุผลที่ต้องดูหนัง.. 19 ก.ค. 2560 77
  leilei3915.. 01 ก.ค. 2560 315
  อุทานธรรมสอนใจ.. 11 ก.ค. 2559 981
  ช่วยด่วนด้วยครับ.. 29 พ.ค. 2559 699
  "ขอเชิญอบรม ""หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชกา.. 19 พ.ค. 2559 475
  เว้บไซต์สวยงามครับ น่าชมมาก.. 25 เม.ย. 2559 742
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ..   07 เม.ย. 2559 628
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ..   07 เม.ย. 2559 975
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชี.. 06 เม.ย. 2559 687
  ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ".. 09 ม.ค. 2559 1142
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051