สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 901177
Page Views 1388115
 
ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพ้ฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พระกลางท
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.พระกลางทุ่งจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมบูรณ์ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม (ยงใจยุทธ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยงใจยุทธ สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงติ้ว สังกัด อบต.บ้านกลาง ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2563 
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2563,08:44   อ่าน 828 ครั้ง