สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 541308
Page Views 703450
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุดแคน

 
 
 
     
              คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  
         
       
    นายสินสมุทร  ประคำ
ประธานศูนย์ฯ
   
         
         
    นายสมบัติ  ทองไมล์
รองประธาน
   
         
   
นายบุญยืน  โคตะ
กรรมการที่ปรึกษา
นายชัชวาล  ใหญ่สาร
กรรมการที่ปรึกษา
นางกรรณิกา  ลำทอง
เลขานุการ
นางปิ่นแก้ว  จิตรโคตร
เหรัญญิก
นายนัด  ศิริวงศ์
กรรมการ
         
   
นายสมบูรณ์  ศรีอาจ
กรรมการ
นายบัวเพียร  วงษาปัดนา
กรรมการ
นางวาสดี  มนทาเย็น
กรรมการ
นางสุระ  พรมอารักษ์
กรรมการ
นางสาวนิลุบล  รินทระ
กรรมการ
         
         
    นางอำพร  พลุวงศ์
กรรมการ
   
         
   
  นางกรรณิกา  ลำทอง
ครู ผดด.ประจำศูนย์
นางปิ่นแก้ว  จิตรโคตร
ครู ผดด.ประจำศูนย์
นางสาวนิลุบล  รินทระ
ครู ผดด.ประจำศูนย์