สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 541294
Page Views 703436
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง
 ประวัติความเป็นมาของศูนย์
 

 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยความดำริของท่านพระครูอดุลนพกร  อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง  เจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง  (ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองกุดแคน  และเจ้าคณะตำบลพระกลางทุ่ง)  ได้เห็นเด็กเล็กลูกหลานของชาวบ้านมาวิ่งเล่นอยู่ในวัด  ลำบากพ่อแม่ไม่มีผู้ดูแลในช่วงที่ผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน  บางคนอดอยากเนื่องจากพ่อแม่มีฐานะยากจน  ต้องมาอาศัยข้าวก้นบาตรจากพระในวัด  ท่านจึงได้ประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำหมู่บ้าน  โดยมีนายบุญเยี่ยม  ศุภวุฒิ  เป็นกำนันในขณะนั้น  และคณะสงฆ์ผู้บังคับบัญชา  คือ  ท่านพระครูศรีเจติยาภิรักษ์  (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่  พระเทพวรมุนี  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม)  จึงได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กขึ้นในบริเวณวัด  สังกัดกรมการศาสนา  จุดประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ดูแลเด็กเพื่อให้ผู้ปกครองได้ไปทำงานในช่วงกลางวัน  ในเบื้องต้นงบประมาณก็อาศัยจากศรัทธาญาติโยมและเงินอุดหนุนจากกรมการศาสนา  รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมกันบริจาค  ครูที่ดูแลเด็กก็ไม่มีค่าตอบแทน  ในปีแรกมีเด็กประมาณ 110  คน  ครูผู้ดูแลเด็ก 5 คน  ต่อมาได้โอนให้มาอยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาชุมชนและปัจจุบันได้โอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  เป็นหน่วยงานกำกับดูแล
 
 
รางวัลที่ได้รับ
 
          1  ตุลาคม  2535   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ  จากกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย
 
 
ปัญหา อุปสรรค
 
             1.   อาคารเรียนไม่มาตรฐาน
          2.  วัสดุอุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอ
          3.  เครื่องเล่นเด็กเก่า  ชำรุด
          4.  ฤดูร้อน  อบอ้าวเพราะหลังคามุงสังกะสี  ไม่มีฝ้าเพดาน
          5.  สื่อการเรียนมีน้อย  ขาดสื่อที่ทันสมัย
 
 
กิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
                                                     
 
การประชุมของคณะกรรมการบริหารศูนย์  โดยมีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง  เข้าร่วมรับฟัง  รวมทั้งให้คำปรึกษาระเบียบปฏิบัติ  การพัฒนาศูนย์  ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย  3  เดือนต่อ  1  ครั้ง  หรือตามความจำเป็นเร่งด่วน
 
 
 
                                                     
 
 พื้นที่บริเวณที่รับประทานอาหารกลางวันของเด็ก  ข้างในเป็นโรงครัว  และด้านข้างเป็นห้องน้ำเด็ก
 
 
 
                                                      
 
ประตูทางเข้าศูนย์ฯ
 
 
 
                                                      
 
ภายในห้องมีสื่อการเรียนการสอน  เช่น  ทีวี  ดีวีดี  สื่อรูปภาพ  และอุปกรณ์อื่น ๆ แต่ยังขาดอีกเป็นจำนวนมาก
 
 
 
                                                      
 
 
มุมแห่งการเรียนรู้  แต่ละปีทางศูนย์ได้รับการจัดสรรไม่มากทำให้ขาดสื่อการสอนอีกเป็นจำนวนมาก
 
 
 
                                                       
 
 
บริเวณภายในอาคาร  ซึ่งในช่วงหน้าร้อนจะอบอ้าวจากแดด  ทางศูนย์ต้องการมุงหลังคาใหม่และติดฝ้ากันร้อน  หากท่านใดมีจิตศรัทธาจะทำบุญก็ขอเรียนเชิญ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  บริเวณภายในอาคาร  ซึ่งในช่วงหน้าร้อนจะอบอ้าวจากแดด  ทางศูนย์ต้องการมุงหลังคาใหม่และติดฝ้ากันร้อน  หากท่านใดมีจิตศรัทธาจะทำบุญก็ขอเรียนเชิญ
 
 
 
อุปกรณ์เครื่องเล่นด้านนอกซึ่งผ่านการใช้งานมามากแล้ว  จึงทำให้ชำรุด  แต่เนื่องจากทาง อบต.ยังขาดงบประมาณ จึงทำให้จัดหาเครื่องเล่นใหม่มาให้เด็กไม่ได้  ก็ต้องซ่อมใช้ไปก่อน
 
 
 
บริเวณเมื่อมองจากด้านในออกไปด้านนอกศูนย์