นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070584
Page Views 1609019
 
หน่วยงานราชการในพื้นที่
ตำบลพระกลางทุ่งมีหน่วยงานราชการตั้งอยู่ จำนวน 9 หน่วยงาน ดังนี้

 
1.
 
อบต.พระกลางทุ่ง
 
ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งฮี  หมู่ 3  ต.พระกลางทุ่ง
2. รพ.สต.พระกลางทุ่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหลักศิลาใต้  หมู่ 10  ต.พระกลางทุ่ง
3. ร้อย ตชด.ที่ 235 ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งฮี  หมู่ 3  ต.พระกลางทุ่ง  (ถนนสายบุ่งฮี – หนองกุดแคน)
 4. สถานีตำรวจภูธรหลักศิลา ตั้งอยู่ที่บ้านศิลามงคล  หมู่ 16  ต.พระกลางทุ่ง  (สายริมฝั่งแม่น้ำโขง)
5. โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร ตั้งอยู่ระหว่างบ้านเหล่าน้อยและบ้านพระกลางใต้  ติดถนนชยางกูร นครพนม – มุกดาหาร
6. โรงเรียนบ้านธาตุน้อย ตั้งอยู่บ้านธาตุน้อย หมู่ 5 ติดถนนชยางกูร นครพนม – มุกดาหาร (เป็นโรงเรียนขยายโอกาส)

 
   
7. โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน ตั้งอยู่บ้านหนองกุดแคนเหนือ หมู่ 15 ต.พระกลางทุ่ง
8. โรงเรียนมรุกขนคร ตั้งอยู่บ้านหลักศิลาใต้ หมู่ 10  ต.พระกลางทุ่ง