นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070527
Page Views 1608949
 
วัด/สำนักสงฆ์
ตำบลพระกลางทุ่งมี 11 วัด สำนักสงฆ์ 2 แห่ง ดังนี้
 
 
1.
 
วัดพระกลางทุ่ง
 
ตั้งอยู่ที่บ้านพระกลางทุ่ง หมู่ 1 ต.พระกลางทุ่ง
 
2.
 
วัดพระกลางท่า
 
ตั้งอยู่ระหว่างบ้านพระกลางท่า หมู่ 2 และบ้านพระกลางใต้ หมู่ 13  ต.พระกลางทุ่ง เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนหมู่ 2  และหมู่ 13
 
3.
 
วัดบ้านบุ่งฮี
 
ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งฮี หมู่ 3 ต.พระกลางทุ่ง
 
4.
 
วัดดอนสวรรค์
 
ตั้งอยู่ที่บ้านนาทาม หมู่ 6 ต.พระกลางทุ่ง
 
5.
 
วัดบ้านโพนแพง
 
 ตั้งอยู่ที่บ้านโพนแพง หมู่ 7 ต.พระกลางทุ่ง
 
6.
 
วัดป่าบ้านโพนแพง
 
ตั้งอยู่ที่บ้านโพนแพง หมู่ 7 ต.พระกลางทุ่ง
 
7.
 
วัดบ้านหนองกุดแคน
 
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุดแคน หมู่ 8 ต.พระกลางทุ่ง เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนหมู่ 8 บ้านหนองกุดแคน และหมู่ 15 บ้านหนองกุดแคนเหนือ
 
8.
 
วัดบรมหรรษา
 
ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าน้อย หมู่ 9 ต.พระกลางทุ่ง
 
9.

 
วัดมรุกขาราม
 
ตั้งอยู่ระหว่างบ้านหลักศิลาใต้ หมู่ 10 และบ้านหลักศิลาเหนือ หมู่ 4 เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนหมู่ 10  หมู่ 4  และหมู่  12 
 
10.
 
วัดธาตุน้อยศรีบุญเรือง
 
ตั้งอยู่ระหว่างบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 11 และบ้านธาตุน้อย หมู่ 5 ต.พระกลางทุ่ง เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนหมู่ 11  และหมู่ 5
 
11.
 
วัดศิลามงคล
 
ตั้งอยู่ที่บ้านศิลามงคล หมู่ 16  เป็นที่ประกอบศาสนกิจของชุมชนหมู่ 16  หมู่ 4  และหมู่ 12 
 
12.


13.
 
สำนักสงฆ์บ้านเหล่ากกตาล


สำนักสงฆ์บ้านธาตุน้อย
 
ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่ากกตาล หมู่ 14  ต.พระกลางทุ่ง


ตั้งอยู่บ้านธาตุน้อย หมู่ 5 ต.พระกลางทุ่ง