นายสวาท ลำทอง
นายก อบต. พระกลางทุ่ง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 18/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 1070496
Page Views 1608913
 
ข้อมูลหมู่บ้าน

 

หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชื่อผู้นำ
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านพระกลางทุ่ง
176
136
312
69
นายสรยุทธ  ธงยศ (กำนัน)
 08-04028468
2
บ้านพระกลางท่า
287
290
577
113
นายวงค์วริศ  อรรคศรีวร
08- 
3
บ้านบุ่งฮี
610
501
1,111
268
นางนงค์เยาว์  พรหมอารักษ์
4
บ้านหลักศิลาเหนือ
251
279
530
112
นายพุทธชัย เกษรราช
08-72204388
5
บ้านธาตุน้อย
393
437
830
185
นายเบอลิน  ถาวร
08- 
6
บ้านนาทาม
334
310
644
144
นายสงคราม  แก้วสว่าง
08- 
7
บ้านโพนแพง
300
273
573
122
นายศักดิ์ชัย มุกดาหาร
08- 
8
บ้านหนองกุดแคน
219
203
422
91
นายณรงค์  ศิริวงค์
08-78573911
9
บ้านเหล่าน้อย
235
263
498
100
นายธนา  ฝ่ายทะแสง
08-60547871
10
บ้านหลักศิลาใต้
394
403
797
176
นายเทวราช  พลโลกา
08- 
11
บ้านศรีบุญเรือง
285
292
577
125
นายศักดิ์สิทธิ์ สารสิทธิ์
08-80299518
12
บ้านหลักศิลาทุ่ง
215
204
419
99
นายไพบูลย์ วงษ์กาฬสินธุ์
08-97103134 
13
บ้านพระกลางใต้
213
200
413
80
นายไพรัช  ลำทอง
0986310098
14
บ้านเหล่ากกตาล
116
122
238
57
นายอดุลย์  ชีโว
15
บ้านหนองกุดแคนเหนือ
247
218
465
98
นาพิทักษ์  รุณธาตุ
16
บ้านศิลามงคล
100
95
195
53
นายประจักษ์  สุทอง
รวม
4,375
4,226
8,601
1,892

 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 จากการสำรวจผู้อาศัยอยู่จริง