สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 540618
Page Views 702653
 
ข้อมูลหมู่บ้าน

 

หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จำนวนประชากร
จำนวนครัวเรือน
ชื่อผู้นำ
ชาย
หญิง
รวม
1
บ้านพระกลางทุ่ง
176
136
312
69
นายสรยุทธ  ธงยศ (กำนัน)
 08-04028468
2
บ้านพระกลางท่า
287
290
577
113
นายวงค์วริศ  อรรคศรีวรโชติ
08- 
3
บ้านบุ่งฮี
610
501
1,111
268
นายนพรัตน์ กิมโน
08-07513922
4
บ้านหลักศิลาเหนือ
251
279
530
112
นายพุทธชัย เกษรราช
08-72204388
5
บ้านธาตุน้อย
393
437
830
185
นายเบอลิน  ถาวร
08- 
6
บ้านนาทาม
334
310
644
144
นายสงคราม  แก้วสว่าง
08- 
7
บ้านโพนแพง
300
273
573
122
นายศักดิ์ชัย มุกดาหาร
08- 
8
บ้านหนองกุดแคน
219
203
422
91
นายณรงค์  ศิริวงค์
08-78573911
9
บ้านเหล่าน้อย
235
263
498
100
นายธนา  ฝ่ายทะแสง
08-60547871
10
บ้านหลักศิลาใต้
394
403
797
176
นายเทวราช  พลโลกา
08- 
11
บ้านศรีบุญเรือง
285
292
577
125
นายศักดิ์สิทธิ์ สารสิทธิ์
08-80299518
12
บ้านหลักศิลาทุ่ง
215
204
419
99
นายไพบูลย์ วงษ์กาฬสินธุ์
08-97103134 
13
บ้านพระกลางใต้
213
200
413
80
นายจีรวัฒน์  ไชยพร
08-47426738
14
บ้านเหล่ากกตาล
116
122
238
57
นางยุภาพร  ศิริวงค์
08- 
15
บ้านหนองกุดแคนเหนือ
247
218
465
98
นายมนัส  ถาวร
08- 
16
บ้านศิลามงคล
100
95
195
53
นายสมมิตร อรรคศรีวร
08-07604258
รวม
4,375
4,226
8,601
1,892

 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2559 จากการสำรวจผู้อาศัยอยู่จริง