สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 901253
Page Views 1388200
 
โครงสร้างหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
 
                                                                       1. สำนักปลัด
                                                                       2. กองคลัง
                                                                       3. กองช่าง
                                                                       4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างสำนักปลัด

 

โครงสร้างกองคลังโครงสร้างกองช่าง


 

โครงสร้างกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


 
    

              
   
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB