สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 01/12/2021
สถิติผู้เข้าชม 901229
Page Views 1388173
 
ตราสัญลักษณ์


          ตราสัญญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง เป็นรูปพระพุทธรูปที่อยู่ตรงกลางข้างหน้าจะเป็นแปลงนา สื่อถึงชื่อของตำบล "พระกลางทุ่ง" โดยจะมีอุโบสถที่สื่อถึงถาวรวัตถุในวัดซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ นอกจากนั้นยังมีต้นไม้ "ต้นตาล" ซึ่งในสมัยโบราณจะมีอยู่ตามไร่นา ข้างหน้ายังมีเรือยาว ซึ่งสื่อถึงประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่สืบต่อมาจากบรรพบุรุษจนปัจจุบัน และนอกจากนั้น ตำบลพระกลางทุ่งยังมีวัฒนธรรมประเพณีอีกหลายสิ่งหลายประการเช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆ ในแถบนี้ที่ประชาชนนับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีการประกอบอาชีพกสิกรรม ปลูกผัก เลื้ยงสัตว์ตามที่บรรพบุรุษได้กระทำมา ยังคงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อยังอนุชนรุ่นหลังเรื่อยมา