สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2017
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 540703
Page Views 702741
 
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 ก.ย. 61 ถึง 26 ก.ย. 61 โครงการอบรมผู้อายุสูงวัยใส่ใจสุขภาพ
ศาลาอเนกประสงค์ อบต.พระกลางทุ่ง สำนักปลัด
21 ก.ย. 61 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศาลาอเนกประสงค์ อบต.พระกลางทุ่ง กองการศึกษาฯ