ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  กิจกรรม อบต.
ร่วมแห่น้ำสรงพระราชทาน
องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ร่วมแห่น้ำสรงพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปีที่ทางวัดพระธาตุพนม ร่วมส่วนราชการในอำเภอธาตุพนม ได้แห่น้ำสรงพระราชทานรดสรงองค์พระธาตุพนม ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุพนมที่เป็นพระอารามหลวง จะได้รับพระราชทานน้ำสรงพระราชทานมาสรงเป็นประจำทุกปีในวันสงกรานต์ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม เจ้าคระจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ (ขอบคุณทุกท่านทีเอื้อเฟื้อภาพ)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051