ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

  กิจกรรม อบต.
โครงการรวมใจภักดิ์ ชุมชนรักสุขภาพตำบลพระกลางทุ่ง (เข้าชม 61 ครั้ง)
กองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง สน
โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (เข้าชม 44 ครั้ง)
กองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง สน
โครงการโภชนาการในวัยเรียน (เข้าชม 54 ครั้ง)
กองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง สนับสนุนงบประมาณให้กลุ่ม อสม.ตำบลพระก
ร่วมบุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม ประจำปี 2560 (เข้าชม 132 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลพระกลางทุ่ง จัดขบวนกัณฑ์วนปเวศน์ กัณฑ์ที
ร่วมแห่น้ำสรงพระราชทาน (เข้าชม 64 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง ร่วมแห่น้ำสรงพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกั
งานสงกรานต์ตำบลพระกลางทุ่ง ประจำปี 2560 (เข้าชม 521 ครั้ง)
13-15 เมษายน 2560 องคการบริหารสาวนตำบลพระกลางทุ่ง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลพระก
การแข่งขันเปตองพระกลางทุ่งโอเพ่น ครั้งที่ 1 (เข้าชม 233 ครั้ง)
5-6 เมษายน 2560 อบต.พระกลางทุ่ง ร่วมกับชมรมเปตองตำบลพระกลางทุ่ง จัดการแข่งขั
โครงการสายสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู เด็กนักเรียน (เข้าชม 330 ครั้ง)
นายสวาท ลำทอง นายก อบต.พระกลางทุ่ง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสายสัมพัน
งานนมัสการพระธาตุศิลามงคล 2560 (เข้าชม 227 ครั้ง)
18-20 มี.ค.2560 นายสวาท ลำทอง นายก อบต.พระกลางทุ่ง พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้า
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 2560 (เข้าชม 956 ครั้ง)
15-19 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 Next »

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051