ยายตุ้ม จันทนิตย์
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลหมู่บ้าน
วัด/สำนักสงฆ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานราชการในพื้นที่
เวบลิ้งหน่วยงาน / อปท.
ที่พักและรีสอร์ท
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
ผู้นำชุมชน
แผนพัฒนา 3 ปี
แผนดำเนินงาน
นโยบายผู้บริหาร
ประกาศรายงานทางการเงิน ปี 2553
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 

คำขวัญตำบลพระกลางทุ่ง : พระกลางทุ่งรุ่งโรจน์ พระโกฎิศักดิ์สิทธิ์ อิฐมอญชั้นดี มีปลาบึงกอง หาดทรายทองอร่ามตา นำพาบุญแข่งเรือ งามเหลือสองฝั่งโขง เชื่อมโยงวัฒนธรรม..  

กำหนดวันแข่งขันเรือยาว ไทย-ลาว ปี 2559 24 ส.ค. 2559 (เข้าชม 81 ครั้ง)
กำหนดออกจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 24 ส.ค. 2559 (เข้าชม 19 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมขบวนแห่บุญมหาชาติอำเภอธาตุพนม 18 พ.ค. 2559 (เข้าชม 61 ครั้ง)
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป 08 เม.ย. 2559 (เข้าชม 111 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (หน้าบัญชีรายชื่อ) 07 เม.ย. 2559 (เข้าชม 131 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (หน้าประกาศ) 07 เม.ย. 2559 (เข้าชม 82 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง 05 เม.ย. 2559 (เข้าชม 88 ครั้ง)
รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง 17 มี.ค. 2559 (เข้าชม 169 ครั้ง)
ขอเชิญร่วมโครงการ อบต.สัญจร 15 มี.ค. 2559 (เข้าชม 90 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาทาม หมู่ 6 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 05 ก.พ. 2559 (เข้าชม 110 ครั้ง)
งานประเพณีแข่งขันเรือยาวไทย-ลาว ตำบลพระกลางทุ่งประจำปี 2559 (เข้าชม 50 ครั้ง)
นางรำตำบลพระกลางทุ่งรำบูชาพญาสัตตนาคราช ที่นครพนม (เข้าชม 10 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.หนองอ้ม จ.อุบลราชธานี (เข้าชม 20 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ร่วมในการจัดกิจกรรมมอบพันธ์ปลาและพันธ์ข้าวแก่ชุมชน (เข้าชม 7 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ร่วมพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ (เข้าชม 22 ครั้ง)
กิจกรรมทั้งหมด
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 4 โครงการก่อสร้างต่อเติมศาลาริมเขื่อน หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 06 ก.ย. 2556 (เข้าชม 885 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่งประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหลักศิลา 21 ส.ค. 2555 (เข้าชม 1114 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 26 มิ.ย. 2555 (เข้าชม 1071 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ อปพร. 26 มิ.ย. 2555 (เข้าชม 1083 ครั้ง)
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรเทาสาธารณภัย (รถกระบะพยาบาลกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน) พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์ประจำรถ 22 พ.ค. 2555 (เข้าชม 4518 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุครุภัณฑ์และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 04 พ.ค. 2554 (เข้าชม 1442 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 14 ก.ค. 2553 (เข้าชม 1570 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการเงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 4 โครงการ 25 ก.พ. 2553 (เข้าชม 1663 ครั้ง)
อบต.พระกลางทุ่ง ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ป.5 – ป.6 21 ต.ค. 2552 (เข้าชม 1613 ครั้ง)
  อุทานธรรมสอนใจ.. 11 ก.ค. 2559 24
  ช่วยด่วนด้วยครับ.. 29 พ.ค. 2559 74
  "ขอเชิญอบรม ""หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชกา.. 19 พ.ค. 2559 52
  เว้บไซต์สวยงามครับ น่าชมมาก.. 25 เม.ย. 2559 127
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ..   07 เม.ย. 2559 145
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ..   07 เม.ย. 2559 203
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชี.. 06 เม.ย. 2559 104
  ขอเชิญอบรม "การใช้งาน SketchUp ออกแบบอาคาร 3 มิติ".. 09 ม.ค. 2559 119
  สงสัย ข้องใจค่ะ.. 14 ต.ค. 2558 198
  โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่ของการประชุม เพื่อลด.. 04 ต.ค. 2558 167
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระกลางทุ่ง หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110
ติดต่อ praklang@gmail.com โทร 042-531018 แฟกซ์ 042-531051